Bescherming van uw privacy

BlackjackNederland is een sociaal casino. Ons privacybeleid wordt strikt gehandhaafd.

Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens op deze website verwerken.

Verantwoordelijkheid van gegevens en contactgegevens

BlackjackNederland is de gegevensbeheerder voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die we van u verkrijgen. Onze contactgegevens zijn de volgende:
contact@BlackjackNederland.nl

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

BlackjackNederland is gevestigd in Californië, VS. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.

We verwerken de volgende gegevens over u

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikers-ID
 • Facebook-afbeelding
 • IP-adressen
 • Logbestanden over uw gedrag op de website, inclusief pagina's die u op het domein hebt bezocht.
 • Tijdstempel
 • Adres
 • Land
 • Geboortedatum
 • Andere cookiedatum die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens bevat.

  Doel en wettelijke basis voor verwerking

  Doel

  Het doel van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is het volgende:

  • Om aanbiedingen te promoten die op deze website worden gepresenteerd en om nieuwsbrieven te verzenden, als u uw toestemming hebt gegeven.
  • Om vragen over klantenondersteuning te verwerken.
  • Analyse van activiteiten op de pagina en het gebruik van de website door bezoekers.
  • Om aanvallen van hackers te voorkomen.

  Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij persoonlijke gegevens van u. U kunt de website niet gebruiken zonder dat wij enkele persoonlijke gegevens over u verzamelen, waarover u wordt opgemerkt in het pop-up-toestemmingsformulier wanneer u de website voor het eerst bezoekt. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn uw gedrag op de site. Bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt, wanneer, hoe lang en uw IP-adres. IP-adressen worden verzameld om onregelmatige verkeerspatronen te controleren en is een belangrijk hulpmiddel voor ons om aanvallen van hackers te voorkomen. Verder kunnen we bezoekers blokkeren als uit hun IP-adressen blijkt dat ze zich op een locatie met gokbeperkingen bevinden.

  We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in het kader dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, waarvoor de gegevens worden verzameld.

  Rechtsgrondslag

  Wij zijn verplicht om u te informeren over de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens, namelijk:

  • Dat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, zie Databeskyttelsesforordningen (verordening gegevensbescherming) artikel 6, lid 1, punt a.
  • Dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt om hackeraanvallen te voorkomen op basis van een belangenafweging die voorafgaat aan uw basisrechten en vrijheidsrechten, zie Databeskyttelsesforordningen (verordening gegevensbescherming) artikel 6, lid 1, punt f.

  Profilering

  Profilering wordt gedefinieerd als “elke vorm van automatische verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruiken van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke gegevens te evalueren met betrekking tot het werk van de persoon, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, geografische positie of bewegingen .”

  We gebruiken automatische beslissingen, hieronder profilering om doelgroepen te definiëren op basis van geografische locaties en interesses. De profilering vindt plaats op basis van uw interesse in gokken door deze website te bezoeken. Hierna kunt u verwachten dat ze worden gepresenteerd voor banners op andere websites, net zoals u wordt gepresenteerd voor advertenties op Facebook en andere sociale mediakanalen die we gebruiken om onze doelgroep (en) te bereiken. Verder wordt het geregistreerd van waar u deze website bezoekt, en de geografische locatie kan van invloed zijn op hoe we campagnes maken. We zullen campagnes op specifieke geografische locaties richten in het geval we op basis van accumulatieve profileringgegevens kunnen concluderen dat er een grote interesse is voor onze marketing in specifieke steden / gebieden.

  Waar uw persoonlijke gegevens vandaan komen

  Het wordt geregistreerd wanneer u met ons communiceert door deze website direct of indirect te bezoeken. Dit kan door te communiceren met onze Facebook-pagina of door u aan te melden op de mailinglijst van de site. Dit kan ertoe leiden dat u gerichte marketingadvertenties te zien krijgt.

  Alle gegevens zijn afkomstig van de geregistreerde. In het geval dat u op Facebook contact heeft gehad met ons merk, fungeert Facebook als een tussenpersoon tussen de geregistreerde en ons, omdat we de gegevens via Facebook ontvangen.

  Facebook verstrekt ons geen persoonlijk identificeerbare gegevens over u wanneer we hun platform gebruiken anders dan de geschetste soorten persoonlijke gegevens in paragraaf 3, tenzij u actief met ons merk communiceert op Facebook.

  Zakelijke partners

  Transmissie

  Wij verstrekken uw gegevens aan derden als wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen of als dit nodig is om een ​​gerechtvaardigd belang te vervullen. Deze derde partijen worden hieronder vermeld: Autoriteiten voor zover wij wettelijk verplicht zijn.

  Gegevensverwerkers

  Om u de beste service te kunnen bieden, gebruiken we de volgende gegevensverwerkers:

  • Google Ltd.
  • Facebook Ltd.
  • Campaign Monitor Ltd.
  • Microsoft Ltd.

  Overbrengen naar een derde land

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de EU en EER.

  De overdracht zal plaatsvinden naar de volgende in de VS gevestigde organisaties: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. en Campaign Monitor Ltd. Verder zal een overdracht van persoonlijke gegevens gebeuren naar Innocraft Ltd. in Nieuw-Zeeland.

  De EU-Commissie heeft een besluit genomen over het beveiligingsniveau van persoonlijke gegevens en hieruit blijkt dat het beveiligingsniveau in de VS niet voldoende is. De EU-commissie heeft echter vastgesteld dat organisaties die in de VS zijn gevestigd 'veilige gebieden' zijn, als zij tot de EU-VS zijn toegetreden. Privacy Shield-overeenkomst.

  De EU-commissie beschouwt Nieuw-Zeeland als een veilig derde land.

  We dragen gegevens over aan de volgende in de VS gevestigde organisaties die deel uitmaken van de Privacy Shield-overeenkomst:

  • Facebook Ltd.
  • Google Ltd.
  • Sendrgid Ltd.
  • Microsoft Ltd.

  De overdracht van persoonlijke gegevens aan Campaign Monitor Ltd. is in overeenstemming met het standaardcontract van de EU-commissie.

  Het verwijderen

  Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zo lang als nodig is om het doel te bereiken, tenzij andere vereist zijn in overeenstemming met de wetgeving, hieronder in het bijzonder de regels van de boekhoudwetgeving over het bewaren van boekhoudgegevens gedurende 5 jaar, evenals het lopende jaar.

  Logbestanden, inclusief IP-adressen, worden 5 jaar bewaard voordat ze worden verwijderd. Google Analytics-gegevens worden 26 maanden bewaard voordat ze worden verwijderd.

  Uw rechten

  Contactgegevens, als u uw rechten wilt gebruiken

  Als u de hieronder vermelde rechten wilt gebruiken, moet u contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan dit privacybeleid.

  • Recht op inzicht (zie persoonlijke gegevens): u hebt het recht om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens over u die wij verwerken, evenals een aantal aanvullende informatie. De toegang tot inzicht mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheidsrechten van anderen.
  • Recht op correctie: u hebt het recht om onware persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren.
  • Recht op verwijdering van persoonlijke gegevens: in speciale gevallen heeft u het recht om persoonlijke gegevens over u te laten verwijderen voordat de algemene tijdlijn van de verwijdering plaatsvindt.
  • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als u het recht hebt om de verwerking te beperken, mogen we de gegevens alleen verwerken - behalve opslaan - met uw toestemming, of als wettelijke vereisten dit vereisen, of om een ​​persoon of belangrijke openbare belangen te beschermen.
  • Recht om gegevens te verzenden (gegevensportabiliteit): Wanneer onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op toestemming of een contract en de verwerking automatisch plaatsvindt, is uw gegevensportabiliteit uw recht. Dit recht houdt in dat u het recht hebt om de persoonlijke gegevens die u hebt ontvangen in een gestructureerd, normaal toegepast en machineleesbaar formaat te ontvangen dat u het recht hebt om te verzenden naar een andere dienstverlener.
  • Recht van bezwaar: in sommige gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins legale verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing.
  • Recht om toestemming in te trekken: Als we onze verwerking op uw toestemming baseren, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de legitimiteit van de verwerking die we hebben uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, wordt deze pas van kracht vanaf het moment van intrekking.